Trèz Amor

Ou ede kè mwen bat chak jou
Lè mwen panse a ou
Ou se rezon ki fè mwen isit la
Ou se rezon ki fè kè mwen bat chak jou

Ou se lè a mwen respire
Mwen panse chak jou
si ou te manje
lè mwen manje

mwen swaf ou
pou lanmou ou, vrè lanmou ou
Mwen renmen ou
Wi, mwen renmen ou anpil

lanmou mwen pa janm chanje
menm nan difikilte
lanmou mwen kanpe
paske lanmou mwen vre

Trèz Amor

 


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published